SKADEFÖREBYGGANDE - Inbrott

För försäkringen gäller Skyddsklass 1. Observera att för vissa moment som exempelvis Container gäller högre skyddsklass (container har klass 4)

Utförlig och illustrerad information avseende inbrottsskydd i Skyddsklass 1 hittar du HÄR.

För fullständiga bestämmelser, hänvisas till försäkringsvillkoren.

 

SmartDNA minskar inbrottsrisken med 80%, kontakta oss för mer information!

thief