SKADEFÖREBYGGANDE - SmartDNA

Vi har tagit krafttag mot inbrott och stölder på arbetsområden och utvecklat ett erbjudande kring stöldskyddsmärkning som gör att tjuven håller sig borta! Smart DNA är ett biologiskt framställt DNA som ska appliceras på verktyg, material och värdesaker, när föremålet är märkt och du har skyltat minskar risken för stöld/inbrott med 80%.

Som medlem får du rabatterat pris.

Ladda ner broschyr här:
SmartDNA folder

smartDNA 

 

 

Historiskt var tekniken att använda fingeravtryck ett av de stora kriminaltekniska genombrotten som har haft stor påverkan i arbetet att utreda brottslighet. I modern tid har tekniken med mänskligt DNA underlättat det kriminaltekniska arbetet.

På samma sätt som med mänskligt DNA finns nu en unik möjlighet att märka egendom av olika slag med artificiell DNA. Smart DNA® är ett biologiskt framställt DNA från växtriket som kan appliceras på en rad olika sätt och erbjuder ett helt nytt och effektivt brottsförebyggande skydd. Det är enkelt att hantera, märkning och registrering sker vid ett och samma tillfälle.

En viktig del i arbetet är att sätta upp dekaler och skyltar som informerar om att egendomen, bilen eller maskinen är märkt vilket har en starkt förebyggande effekt. Om det trots allt blir en stöld har polisen med hjälp av DNA-tekniken goda möjligheter att fastställa ägandet vid tillslag hos hälare eller andra kriminella grupper.