SKADEFÖREBYGGANDE - Färgspruta

Stölder av färgsprutor har mer än dubblerats. Stölder sker på arbetsområde samt ur fordon, kostnader för miljoner för er medlemmar. Tyvärr kan vi inte påverka tjuven utan företagaren måste ändra sina rutiner för hantering. Färgsprutan bör hanteras som stöldbegärlig egendom då det är en dyr investering och ett viktigt hjälpmedel.

 

Måleriföretagen väntar inte på att försäkringsbolagen stramar åt villkor eller höjer premier/självrisker. Istället vill vi hitta ett sätt att förhindra dessa onödiga stölder. Även om du får ersättning så medför stölden produktionsavbrott, merarbete för att hitta nya arbetsverktyg samt nedskrivningar och självrisker. Varje stulen spruta ”kostar dig” minst 20 tkr och uppåt, även om du får ut försäkringsersättning.

 

 Tänk på nedan så minskar ni risken för stöld av din färgspruta

Exempel;

  • Använd låst skåp, bod eller container
  • Lås fast med kätting och lås enligt skyddsklass 3
  • Om möjligt- undvik helt att lämna på arbetsområde
  • Stöldskyddsmärkning ex Smart DNA
  • Se till att alla utförare är informerade

 

Färgsprutor är otympliga att flytta, men värdet är för lockande att tjuven ska låta bli. Du skulle inte lämna telefon eller bärbar dator i bilen – vars värde ligger långt under en färgspruta. Plocka den ur fordonet eller använd ett låsbart extraskåp i fordonet. Vi förstår att man ibland behöver stanna till o äta eller göra snabba ärenden och kan ju då inte släpa runt färgsprutan, men använd fordon där man inte ser in i ”skåpet” och parkera gärna så dörrar inte kan öppnas.

 

Observera att ovan information endast är vägledande, den ersätter inte försäkringsvillkoren