FÖRSÄKRINGAR - VD & Styrelse

VD och styrelsemedlemmar bär ett stort ansvar för att företaget drivs på ett korrekt sätt.
Kraven på företagsledare och styrelse blir allt mer omfattande och risken är att en VD/styrelseledamot hålls personligt ansvarig för felaktiga/dåliga ledningsbeslut. Man kan bli skadeståndsansvarig enligt reglerna i ex. aktiebolagslagen, skattebetalningslagen men även på andra grunder.

För att skydda din privata ekonomi bör du se till att företaget har en VD/styrelseförsäkring.

Den hjälper dig att:

  • Utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
  • Förhandla med den som kräver skadestånd
  • Föra din talan vid rättegång och betala rättegångskostnaderna
  • Betala skadestånd om du blir skyldig
vd

Sitter du i externa styrelser bör du kräva denna försäkring även av dessa bolag.