SKADEFÖREBYGGANDE

Att arbeta skadeförebyggande är viktigt bland annat för att ni ska kunna ligga steget före och förhindra eventuella skador samt kunna bibehålla en låg premie med riktigt bra omfattning.

Tips!
Stöld ur bil är mycket vanligt, tänk på vart ni parkerar samt lås bilen. Ni riskerar även att bli utan ersättning om era saker stjäls ur olåst utrymme.

_