VILLKOR

Här kan du ladda ner de villkor som gäller för medlemsförsäkringen.

För korrekt villkors-och omfattningsinformation hänvisas ni till de individuella försäkringshandlingar som är utformade efter just ert företag, kontakta oss så hjälper vi till med genomgång av dessa.

Du som har måleriföretagarnas tidigare lösning med Gjensidige som försäkringsgivare,
kontakta Säkra för rätt villkor och omfattning.

 

GENERELL FÖRSÄKRINGSOMFATTNING FÖRETAG VILLKOR:

Egendom, Fastighet & Avbrottsförsäkring E 10:5

Egendom, Fastighet & Avbrottsförsäkring E 10:6 (2018-07-01)

fr.o.m. 38.5.8 Säkerhetsföreskrift Container

 

Ansvar

Allmänt ansvar A 2001:7

Entreprenadansvar A 395:10

Konsultansvar Tekniska Konsulter A53:9

Brytning av färg

 

Arbetsområde

Arbeten/Hjälpmedel/ROT AO 2000:4

Åtkomstförsäkring för entreprenör AO204:1  – Tilläggsvillkor i AO2000:4 – se sid. 19

Skada till följd av väsentligt fel efter garantitiden AO 202:2

Byggherreansvar (dock ej byggherreansvar vid miljöskada) A 348:9

 

Lyft & transport

Biltransport   T 100:3

Kran- & Trucklyft T 120:2

Trucktransport T130:2

Verktyg & Varor i servicebil T110:2

Utställningsförsäkring T 200:1

 

Övrigt

Rättsskydd R 1:7

Rättskydd R101:4

Förmögenhetsbrott FB:5

Oljeskada K 750:1

Maskinförsäkring E 10:5

Tjänsteresa K 69:8

Kris  305:3

Kundolycksfall A 303:5

Överfallsförsäkring A 307:2

 

Valbara tilläggsförsäkringar

Fastighetsförsäkring E 10:5

Rättsskydd Miljöbrott R2:3

Avvecklingsförsäkring AO 2000:4

Sjukavbrott AV 50:2

Åtkomst för materialleverantör A 394:9

Kollektiv olycksfall K600:1

Bostadsrättstillägg K 402:1

 

GENERELL FÖRSÄKRINGSOMFATTNING FASTIGHET VILLKOR:

Egendom, Fastighet & Avbrottsförsäkring E 10:5

Egendom, Fastighet & Avbrottsförsäkring E 10:6 (2018-07-01)

Saneringsvillkor E 100:4

Besöksolycksfall A 302:4

Rättsskydd R 1:7

Allmänt ansvar A 2001:7